Schetsen
Schetsen

Portret, balpen op papier, 6 x 10 cm.

Tex en Dayko, 29 x 22 cm.

Dayko, potlood op papier, 15 x 10 cm en landschap met koe, potlood op papier 17 x 11 cm.

Tex, potlood op papier, 21 x 15 cm.

Eend, potlood op papier, 30 x 22 cm.

Kasteel Doorwerth, potlood op papier, 29 x 21 cm.